Meno: *


E-mail: *


Váš odkaz: *

Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
29. augusta 36A
811 09 Bratislava

IČO: 47910402
DIČ: 2024142923

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 100479/B

Číslo účtu: 5061577420/0900, Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK8909000000005061577420

Telefón +421 902 186 392
E-mail info@cfk.sk